11. ročník Charitatívneho aukčného salóna – kombinácia online aukcie a živej predaukčnej výstavy

Na 11. ročník Charitatívneho aukčného salóna sme sa pripravovali dlho a dôkladne. Kvalitná kolekcia 64 výtvarných diel bola pripravená ako na živú prezentáciu tak aj do online priestoru. Keďže pandemická situácia sa nedala vopred odhadnúť, museli sme počítať s oboma možnosťami. Nakoniec z toho vzišla kombinácia predaukčnej výstavy, ktorá sa uskutočnila naživo, s online aukciou prostredníctvom online platformy Spoločnosti SOGA.

CHAS 2021

Nina Gažovičová z aukčnej spoločnosti SOGA pri komentovanej prehliadke výtvarných diel pri diele Romana Ondaka Message.

Na online akcie sme si za uplynulý rok zvykli. Nakoniec, bola to jediná možnosť, ako niektoré podujatia uskutočniť. Predaukčnú výstavu charitatívneho aukčného salóna sa podarilo uskutočniť naživo a tak si záujemci mohli diela pozrieť v Staromestskej galérii Zichy. Tým, ktorí ju nestihli navštíviť, bolo vďaka spracovaniu agentúrou Upcomming, umožnené pozrieť si ju virtuálne. Zaznamenaná komentovaná prehliadka dražených diel s Ninou Gažovičovou takisto umožnila záujemcom zoznámiť sa s vybranými dielami.

Opäť sme sa presvedčili, že online dražba dokáže byť takmer rovnako napínavá ako tá naživo. Medzi päť najvyššie vydražených diel sa zaradili: dielo 6 bežcov od Andreja Dúbravského, ktoré sa vydražilo za 4450 Eur, dielo Message od Romana Ondaka za 3650 Eur, dielo Holbein trvá od Svetozára Ilavského za 2961 Eur, dielo zo série Memory Spaces od autorky Lucie Tallovej za 2450 Eur a dielo Rudolfa Sikoru Energia kríža, ktoré sa vydražilo za 2050 Eur.

CHAS 2021

Záber z predaukčnej výstavy v Staromestskej galérii Zichy.

Krásny výsledok – celková vydražená suma 38.211 Eur pomôže v prvom rade šiestim vybraným členom Klubu APPA s financovaním zdravotných pomôcok, špeciálnych terapií a rehabilitácií. Po naplnení potrieb týchto piatich rodín budú zvyšné financie použité na pomoc ďalším rodinám, resp. ich členom, ktorí pomoc aktuálne potrebujú. V klube APPA ich je v súčasnosti registrovaných viac ako 900.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili k úspechu charitatívneho aukčného salóna. V prvom rade umelcom a ich rodinám, ktorí nám nezištne venovali svoje diela. Bez ich podpory by sa aukcia nikdy nemohla uskutočniť. Naše poďakovanie patrí aj partnerom, ktorí pomáhajú zvládnuť a znížiť náklady s organizáciou tohto podujatia. Ďakujeme Aukčnej spoločnosti SOGA za odbornú pomoc a Televízii TA3 a Nadácii TA3 sa spoluprácu, vďaka ktorej aukcia získala možnosť predstaviť sa aj na televíznej obrazovke. Veríme, že o rok sa na 12.ročníku Charitatívneho aukčného salóna vidíme už naživo!