Stimulácia kŕmenia u detí s problémami vo vývine.

Prevencia, stimulácia a osvojenie si zručností

Piešťany

 • Dátum

  22.4.2017

 • Obsahová náplň seminára

  Oboznámenie sa so základnými technikami a metodikami bazálnej a oromotorickej stimulácie.

 • Cieľová skupina

  Laická verejnosť – ľudia starajúci sa o deti (rodičia, rodinní príslušníci), ktoré majú problémy s orálnou motorikou, jedením (žuvanie, hryzenie, prehĺtanie), jemnou motorikou a celkovým vnímaním seba a okolia.

 • 70 Eur

  Cena kurzu

  60 EUR

  Cena kurzu pre členov Klubu APPA

 • Trvanie kurzu

  9:00 – 15:00 hod.

  Dĺžka odborného seminára – 4h

  Prezentácia partnerov – 1h

  Prestávky

 • Max.počet účastníkov

  20

 • Miesto konania kurzu

  Piešťany

V cene kurzu je zahrnuté kurzovné, občerstvenie, obed a odborná prezentácia partnerov.

Prihláška na vzdelávací kurz

Ak máte otázky k jednotlivým kurzom, kontaktujte nás.

Koordinátor vzdelávacích projektov