Charitativny golfový turnaj ZSE

Vďaka generálnemu partnerovi ZSE sme zrealizovali golfový turnaj s charitatívnym rozmerom. Výťažkom z podujatia sme prispeli trom členom Klubu APPA na rehabilitačný prístroj Motomed, Motren.

Projekt APPA a ZSE

Finančná podpora: 5.100,-€

Počet podporených členov Klubu APPA: 3Marek Okoličány, Deanka Jančová, Anton Dzúrik)

Finančný príspevok podporeným: 1.700,-€

Realizácia: september 2017

Viac o projekte