Úžasný výsledok aukcie živých vianočných stromčekov

Vianoce predstavujú nevšedné obdobie roka, ktoré je výnimočné svojou atmosférou a jedinečným čarom. Toto predvianočné obdobie sa spojilo mnoho ľudí dobrej vôle, ktorým sa spoločne podarilo uskutočniť dobrý skutok. Štvrtý ročník Charitatívnej aukcie živých vianočných stromčekov NORDMANDER sa uskutočnil v nedeľu 10.12.2017 v obchodnom dome Centrál v Bratislave.

Atmosféra bola skvelá, poznamenaná predovšetkým spolupatričnosťou a ochotou pomôcť, čo sa prejavilo aj v celkovom výsledku 8.200 €. Každá pozitívna myšlienka, pomocná ruka, sponzorský dar, každý vydražiteľ a darca, mediálna podpora, všetci účinkujúci, každý kto svojou nezištnou prácou prispel ku skvelej atmosfére a konaniu samotnej aukcie, každý prítomný človek, každý kto držal palce, každý lajk či zdieľanie, toto všetko vytvorilo obrovskú vlnu pozitívnej energie, ktorá sa premietla do neuveriteľného výsledku. Výťažok je určený na úhradu nákladov rehabilitácie pre Zojku Paličkovú v centre Svetielko.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na úžasnom výsledku charitatívnej dražby živých vianočných stromčekov Nordmander.