Benefičný spinning maraton pre Vierku

Asociácia pomoci postihnutým – APPA pomohla zorganizovať v Poprade akciu Aquacity spinning maraton, na ktorej sa vyzbieralo na moju liečbu okolo 3000 €, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Vierka Hrinakova