KONČÍ SA PRVÝ ROČNÍK GRANTOVÉHO PROGRAMU NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA A ASOCIÁCIE POMOCI POSTIHNUTÝM – APPA VZDELANÍM K INTEGRÁCII…
…A NOVÝ SA ZAČÍNA.

Bezbariérová škola pre vašich žiakov

Vzdelaním k integrácii

Aj pre deti s telesným znevýhodnením je vzdelanie bránou k úspešnému začleneniu sa do spoločnosti. Integrovať imobilného žiaka vyžaduje nielen úsilie a ochotu od predstaviteľov školy, ale aj to, aby škola bola na pobyt takéhoto žiaka prispôsobená.

Bezbariérový prístup do budovy už vo väčšine škôl na Slovensku existuje. Niekedy ale stačia obyčajné schody do jedálne či do odborných učební a deti s obmedzenými možnosťami pohybu nemajú šancu sa tam dostať. Cieľom grantového programu Vzdelaním k integrácii, ktorý realizujú Nadácia Volkswagen Slovakia a Asociácia pomoci postihnutým – APPA je pomôcť školám odstrániť bariéry brániace pohybu týchto detí v škole. V školskom roku 2019/2020 boli z deviatich prihlásených škôl vybrané tri – Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom, Základná škola Eugena Rufinyho v Dobšinej a Základná škola na Prokofievovej ulici v Bratislave. Školy získali grant vo výške 8 000 Eur na vybudovanie stoličkového výťahu a ďalších 1 000 Eur na realizáciu opatrení súvisiacich s pobytom znevýhodneného žiaka v školskom zariadení.

Jednou z podmienok získania grantu bolo zorganizovať benefičné školské podujatie, ktoré svojim výťažkom symbolicky prispelo k realizácii projektu a ktoré spojilo žiakov školy pri ušľachtilom cieli – pomôcť a lepšie pochopiť problémy, s ktorými sa telesne znevýhodnení žiaci denne stretávajú. Podujatia vo vybraných školách naplno ukázali, že myšlienkou integrácie a pomoci dokázala žiť nielen celá škola, ale aj komunita rodičov a priateľov sústredená okolo nej.

I napriek tomu, že prevádzku škôl ovplyvnila pandemická situácia na Slovensku, podarilo sa nám naplniť zámer grantového programu ešte v tomto školskom roku. Stoličkové výťahy, ako bezbariérové riešenie uľahčujúce pohyb imobilných žiakov, boli inštalované vo všetkých troch podporených školách v Humennom, Dobšinej a Bratislave. V novom školskom roku sa aj za prítomnosti predstaviteľov oboch partnerských organizácií uskutoční ich slávnostná kolaudácia.

„Veľmi sa teším, že napriek nepriaznivým okolnostiam sa inštalácia stoličkových výťahov zrealizovala a som presvedčená, že pomôžu žiakom, pre ktorých sú určené, aby ich cesta za vzdelaním bola napriek hendikepu čo najjednoduchšia“, hovorí Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

Ak aj vaša škola integruje telesne znevýhodnené deti a nemáte jej bezbariérovosť vyriešenú, v školskom roku 2020/2021 sa opäť môžete uchádzať o príspevok na jej realizáciu. Informácie k 2. ročníku grantového programu Vzdelaním k integrácii budú zverejnené na stránke appa.sk a nadacia-volkswagen.sk na konci augusta 2020.