4. ročník projektu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým – APPA

Búrame bariéry 2021

V Nadácii ZSE sa dlhodobo snažíme prispievať k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým APPA máme za sebou tri úspešné ročníky grantového programu Búrame bariéry. Prostredníctvom programu Búrame bariéry spoločne podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením, primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.

Organizovanie verejných podujatí v roku 2020 výrazne obmedzila pandémia koronavírusu a ochorenia COVID-19. Ochorenie zvlášť ohrozuje ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďalší ročník grantového programu Búrame bariéry sme sa preto rozhodli odložiť na obdobie, kedy bude epidemiologická situácia priaznivejšia a budeme môcť opäť podporiť zmysluplné aktivity v prospech ľudí so zdravotným znevýhodnením.

V roku 2021 Nadácia ZSE v spolupráci s APPA vyhlasuje štvrtý ročník grantového programu Búrame bariéry, v ktorom opäť umožníme získať finančnú podporu na zrealizovanie komunitných charitatívnych podujatí.

 • Partner projektu

Nadácia ZSE

Žiadosť do projektu

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, po prihlásení alebo registrácii do Klubu APPA. Formulár nájdete v záložke „Projekty“

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE. Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:

 • realizovateľnosť a originalita podujatia
 • finančná efektívnosť a potenciál úspešnej zbierky
 • zapojenie miestnej komunity
 • sociálna odkázanosť

Detail projektu

Kto sa môže uchádzať o podporu

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia, ktoré zorganizujú v prospech ľudí s telesným postihnutím:

 • Jednotlivci – fyzické osoby

 • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita

 • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Podmienky pre získanie podpory

O podporu sa môžu uchádzať zdravotne postihnutí jednotlivci a skupiny, ich rodinní príslušníci, známi, priatelia, všetci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú získať finančné prostriedky na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

 • Miesto realizácie

  Podmienkou pre získanie finančného príspevku je miesto realizácie na území západného Slovenska, v distribučnej oblasti ZSE.

 • Záštita

  Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo jednej známej osobnosti zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja.

 • Klub APPA

  Podmienkou je stať sa členom Klubu APPA.

Finančná podpora vo výške do 1 000 EUR je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Odborným garantom programu je Asociácia pomoci postihnutým APPA, ktorá grantový program zároveň aj administruje. Pri organizovaní charitatívneho podujatia bude zástupca APPA k dispozícii pri príprave, realizácii ako aj medializácii podujatia.

Harmonogram projektu

7. jún 2021Vyhlásenie programu
priebežnePredkladanie žiadostí
jún – december 2021Realizácia charitatívnych podujatí

Registrácia do projektu

Projekt Búrame bariéry

Predkladateľ žiadosti