Búrame bariéry

Projekt APPA a Nadácie ZSE

Finančná podpora: 7.000,-€  

Počet podporených členov Klubu APPA: 7

Realizácia: rok 2018