Charity Golf ’18

Nadácia Orange – Život je pohyb, pohyb je život

Projekt APPA a Nadácie Orange

Projekt sa realizuje od roku 2015

Rok 2015

Finančná podpora: 14.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.400,-€

Profi Credit – Kredit na nový začiatok

Projekt APPA a Nadácie Orange

Projekt sa realizuje od roku 2015

Rok 2015

Finančná podpora: 4.233,-EUR

Počet podporených pacientov: 3

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-€; 2.233,-€

Nadácia Slovenskej sporiteľne – Čas sa nedá vrátiť

Projekt APPA a Nadácie Slovenskej sporiteľne

Projekt sa realizuje od roku 2010

Rok 2010

Finančná podpora: 16.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 16

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2011

Finančná podpora: 16.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 16

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt APPA, Nadácie ADELI a spoločnosti  Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt sa realizuje od roku 2011

Rok 2011

Finančná podpora: 10.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2012

Finančná podpora: 10.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2015

Finančná podpora: 2.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 2

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

Národná banka Slovenska

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti  Národná banka Slovenska

Projekt sa realizuje od roku 2011

Rok 2011

Finančná podpora: 4.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 5

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 800,-EUR

 

Rok 2013

Finančná podpora: 2.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 4

Finančný príspevok podporeným pacientom  vo výške: 500,-EUR

Nadácia VÚB – Rovnaké Šance

Projekt APPA a Nadácie VÚB

Projekt sa realizuje od roku 2009

Rok 2009

Finančná podpora: 25.000,-EUR

Celkový počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 906,-EUR- 1.034,-EUR, 1.933,-EUR

 

Rok 2010

Finančná podpora: 36.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 26

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.033,50,-EUR, 1.933,-EUR

 

Rok 2011

Finančná podpora: 25.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 19

Finančný príspevok podporeným pacientom  vo výške: 1.000,-EUR, 1.974,-EUR

 

Rok 2012

Finančná podpora: 20 000,-EUR

Počet podporených pacientov: 18

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.461,-EUR

 

Rok 2013

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 13

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR- 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

 

Rok 2014

Finančná podpora: 20.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.884,-EUR, 3.078,- EUR

 

Rok 2015

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 14

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR, 1.000,-EUR, 3.000,- EUR

 

Rok 2016

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 14

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 3.000,- EUR