Nadácia SPP – O krok vpred

Projekt APPA a Nadácie SPP.

Projekt sa realizuje od roku 2009

Rok 2009

Finančná podpora: 25.723-EUR

Celkový počet podporených pacientov: 18

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.241,50,-EUR, 1.933,-EUR

 

Rok 2010

Finančná podpora: 26.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 23

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

 

Rok 2011

Finančná podpora: 26.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 23

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

 

Rok 2012

Finančná podpora: 26.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 24

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

 

Rok 2013

Finančná podpora 39.000,-EUR

Počet podporených pacientov 24

Finančný príspevok podporeným pacientom: individuálny

 

Rok 2014

Finančná podpora 30.000,-EUR

Počet podporených pacientov 22

Finančný príspevok podporeným pacientom: individuálny

 

Rok 2015

Finančná podpora 30.000,-EUR

Počet podporených pacientov 26

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

Nadácia ESET

Projekt APPA a Nadácie ESET

Projekt sa realizoval v roku 2014

Rok 2014

Finančná podpora: 20.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 2.000,-€

Nadácia TA3 – naprieč Slovenskom bez obmedzení

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie TA3

Projekt sa realizuje od roku 2014

Rok 2014

Finančná podpora: 24.808,-EUR

Počet podporených pacientov: 12

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2015

Finančná podpora: 6.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 3

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 2.000,-€

Nadácia Pontis – Srdce pre deti

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie Pontis

Projekt sa realizuje od roku 2011

Rok 2011-2012

Finančná podpora: 34.016,25,-EUR

Počet podporených pacientov: 11

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2013

Finančná podpora: 102. 230,-EUR

Počet podporených pacientov: 38

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2014

Finančná podpora: 47.394,-EUR

Počet podporených pacientov: 26

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2015

Finančná podpora: 20.284,50EUR

Počet podporených pacientov: 12

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

Transpetrol

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti Transpetrol

S partnerom spolupracujeme od roku 2013

Rok 2013

Finančná podpora: 5.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR

 

Rok 2014

Finančná podpora: 10.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 20

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR

 

Rok 2015

Finančná podpora: 5.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR

Ernst & Young

Projekt ADELI Medical Centra a spoločnosti Ernst & Young

Projekt sa realizuje od roku 2014

Rok 2014

Finančná podpora: 2.640,-EUR

Počet podporených pacientov: 5

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2015

Finančná podpora: 4.540,-EUR

Počet podporených pacientov: 8

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2016

Finančná podpora: 3.800,-EUR

Počet podporených pacientov: 1

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

TTSK – LIEČME SA DOMA

Projekt ADELI Medical Centra a Trnavského samosprávneho kraja

Projekt sa realizuje od roku 2010

Rok 2010

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2011

Finančná podpora: 17.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 2.000,-EUR

 

Rok 2012

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2013

Finančná podpora: 15.930,-EUR

Počet podporených pacientov: 18

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 885,-EUR

 

Rok 2014

Finančná podpora: 15.045,-EUR

Počet podporených pacientov: 17

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 885,-EUR

 

Rok 2015

Finančná podpora: 15.045,-EUR

Počet podporených pacientov: 17

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 885,-EUR

 

Rok 2016

Finančná podpora: 16.485,-EUR

Počet podporených pacientov: 21

Finančný príspevok TTSK podporeným pacientom vo výške: 785,-EUR

Finančný príspevok Nadácie ADELI podporeným pacientom vo výške: 100,-EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projekt sa realizuje od roku 2012

Rok 2012

Finančná podpora: 17.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 17

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

Bratislavský samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Bratislavského samosprávneho kraja

Projekt sa realizoval v roku 2011

Rok 2011

Finančná podpora: 3.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 3

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

Nadácia Poštovej Banky – Dobrá správa

Projekt APPA a Nadácie Poštovej banky

Projekt sa realizoval v roku 2010

Rok 2010

Finančná podpora: 13.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 9

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 833,75,-EUR, 1933,-EUR