Rehabilitačný pobyt pre Ninku

Martinko vymenil kočík za vozík.

Miška Krišková – Nový Benecykl