Charitatívny aukčný salón 2011

Dňa 12. októbra 2011 zorganizovala Asociácia pomoci postihnutým Adeli 1. ročník Charitatívneho aukčného  salóna „ADELI“. Aukcia sa konala pod záštitou primátora Piešťan Ing. Rema Cicutta a patrónkou projektu sa stala moderátorka Soňa Müllerová. Garantom úspešného priebehu aukcie bola aukčná spoločnosť SOGA a licitovala pani Nina Gažovičová.

Do dražby sa zapojilo 16 slovenských umelcov, ktorí spolu poskytli 42 diel. Obrazy, grafiky, fotografie, či sochy, si mohli záujemcovia pozrieť  na predukčnej výstave v dňoch 8.-11. októbra 2011 vo foyer centra Fontána.

Spolu sa vydražilo 28 diel a pacientom bol odovzdaný symbolický šek v hodnote 2.110 €. Možnosť kúpy diela pokračovala aj počas rautu, pričom sa podarilo sumu zvýšiť na 2.362 €.  Tieto peniaze budú do posledného centu prerozdelené na liečbu 6 telesne ťažko postihnutých osôb.

Nevydražné diela a diela, ktoré dražitelia venovali späť aukčnému salónu, aby sme mohli vyzbierať ešte  viac finančných prostriedkov, budeme až do Vianoc 2011 ponúkať aj prostredníctvom tejto webovej stránky.

Všetkým, ktorí sa pričinili o tento úžasný výsledok, ako aj tým, ktorí sa ešte len rozhodnú pomôcť, zo srdca ĎAKUJEME!

Komu sa pomohlo.

Dominik Rajninec – 7 rokov

Dominik žije so starými rodičmi, pretože jeho mama, ktorá sa ním bola sama, pred niekoľkými rokmi podľahla rakovine. Hoci má detskú mozgovú obrnu, je to veľmi šikovný a múdry chlapček s nákazlivým smiechom a úžasným optimizmom. Začína chodiť do školy medzi zdravé deti a veľmi chce byť samostatný. Veríme, že sa mu to s Vašou pomocou podarí. Pomocou rehabilitácií krok za krokom napreduje k tomu, aby sa raz dokázal pohybovať bez cudzej pomoci.

Alexandra Šúniová – 32 rokov

Saška je z dvojičiek, jej sestra-dvojča je zdravá a má vlastnú rodinu. Saška je od narodenia postihnutá detskou mozgovou obrnou. Pracuje v škole pre telesne postihnuté deti. Ani jej mama, ani ona už neverili, že v jej prípade sa ešte dá dosiahnuť nejaké výraznejšie zlepšenie zdravotného stavu. Už po prvom rehabilitačnom pobyte v ADELI centre však k výrazným zlepšeniam prišlo. Tieto Sašku veľmi motivovali, a rozhodla sa, že urobí všetko preto, aby dokázala samostatne chodiť. Pozitívne zmeny na zdravotnom stave sa veľmi pozitívne odrazili aj na jej osobnom živote – našla si priateľa, s ktorým plánujú spoločnú budúcnosť. Jej priateľ je zrakovo postihnutý, ale ich láska určite dokáže prekonať všetky prekážky. Saška je už len na krok od samostatnej chôdze.

Dávid Trebula – 1,5 roka

Dávidko sa narodil predčasne v ôsmom mesiaci tehotenstva. Po narodení prekonal viacero operácií. Jeho diagnóza je 4-komorový hydrocefalus. Dávidkovi rodičia urobia čokoľvek, aby mu pomohli. Na základe odporúčania lekárov a s pomocou dobrých ľudí dokázali vyzbierať peniaze na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre. Dávidkovi sa po ňom zlepšila jemná motorika a dokáže pekne vystrieť dlane. Pretože je ešte malý a jeho mozog sa v tomto období rýchlo vyvíja, je dôležité liečbu čím skôr opakovať.  Mladá rodina však nemá dostatok financií, a preto  veríme, že sa ich sen – pomôcť synovi – aj s Vašou pomocou podarí.

Imrich Marcin – 8 rokov

8-ročný Imko sa narodil predčasne, v 33. týždni s hmotnosťou 1850 g. Rodičia sa museli vysporiadať s nespočetným množstvom kontrol, odborných vyšetrení a dennodennou rehabilitáciou. Imko má DMO – spastickú kvadroparézu. Navštevuje MŠ v Sabinove a je integrovaný medzi zdravé deti. Jeho nôžky čiastočne nahradil vozík. Veľmi rád kreslí, spieva, recituje. Už druhý rok navštevuje ZUŠ v Sabinove, odbor – spev. Možno aj vďaka týmto záľubám sa mu skvalitnilo tempo reči, artikulácia a dych. S podporou a pomocou dokáže urobiť aj niekoľko krokov a s Vašou pomocou ich bude možno ešte viac.

Rastislav a Peter Minarechovci – 17 rokov

Rastík a Peťko majú dvoch zdravých súrodencov. Oni sú však obidvaja zdravotne ťažko postihnutí. Diagnóza: detská mozgová obrna. Keď sa pred 17 rokmi ich rodičia dozvedeli, že budú mať dvojičky, ich radosť bola veľká. Napriek tomu, že sa chlapci narodili predčasne v siedmom mesiaci, vyvíjali sa normálne a nemali žiadne zdravotné problémy. Asi v piatom mesiaci podstúpili očkovanie DI-TE-PER. Po tomto očkovaní si rodičia všimli, že chlapci nereagujú, neotáčajú sa, neťahajú sa do sedu. Nasledujúce vyšetrenia ukázali, že obaja chlapci budú postihnutí. Rodičom sa vtedy zrútil celý svet! Nastal kolotoč vyšetrení, pobytov v nemocniciach, operácií, rehabilitačných pobytov a cvičení. Mama nemala čas na staršie deti, na manžela, na domácnosť, ani sama na seba. Všetok svoj čas venovala dvojčatám. Staršie deti veľmi pomáhali, avšak manžel neuniesol ich diagnózu a pred šiestimi rokmi sa rodičia rozviedli. Dnes je mama s oboma postihnutými chlapcami sama. Chlapci navštevujú internátne školy v Bratislave, mama pracuje na 2 zmeny a robí všetko pre to, aby sa zdravotný stav chlapcov aspoň troška zlepšil. Získať príspevok na rehabilitáciu pre postihnuté dieťa je ťažké, ale pre dve deti je to takmer nemožné. Vy im môžete pomôcť.