CHARITY GOLF ’18

Charitatívny golfový turnaj energetikov, ktorý bol zrealizovaný vďaka generálnemu partnerovi ZSE. Výťažkom prispejeme štyrom telesne postihnutým členom Klubu APPA na zakúpenie nevyhnutých potrieb, ktoré zlepšia kvalitu ich života.

Projekt APPA a ZSE

Finančná podpora: 8.000,-€

Počet podporených členov Klubu APPA: 4 ( Simonka Zigová, Timotej a Alex Stanovčkákovci, Tomáško Pagáč)

Finančný príspevok podporeným: 2.000,-€

Realizácia: máj 2018

Viac o projekte