CHARITY GOLF ’19

Charitatívny golfový turnaj energetikov, ktorý bol zrealizovaný vďaka generálnemu partnerovi ZSE. Výťažkom prispejeme štyrom telesne postihnutým členom Klubu APPA na zakúpenie nevyhnutých potrieb, ktoré zlepšia kvalitu ich života.

Projekt APPA a ZSE

Finančná podpora: 9.000,-€

Počet podporených členov Klubu APPA: 4 ( Lea Konôpková, Dominik Kopil, Noémi Szénásiová, Adam Šablatúra)

Finančný príspevok podporeným: 2.250,-€

Realizácia: máj 2019