Charitatívny aukčný salón

Charitatívnu aukciu realizujeme v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou Soga. Výťažkom z dražby umeleckých diel prispejeme členom Klubu APPA na nákup rehabilitačných pomôcok, rehabilitácií a služieb, ktoré zlepšia kvalitu ich života.

Podporení členovia Klubu APPA:

Ella Marcinová

Ing. Ján Brtko

Michaela Bednárová

Mária Srnová

Sebastián Hadžala

Richard Horák

Realizácia október 2017