Charitatívny aukčný salón 2017

Charitatívnu aukciu realizujeme v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou Soga. Výťažkom z dražby umeleckých diel prispejeme členom Klubu APPA na nákup rehabilitačných pomôcok, rehabilitácií a služieb, ktoré zlepšia kvalitu ich života.

Projekt APPA

Finančná podpora: 18.850,-€

Počet podporených členov Klubu APPA: 6 (Ella Marcinová, Ing. Ján Brtko, Michaela Bednárová, Mária Srnová, Sebastián Hadžala, Richard Horák)

Finančný príspevok podporeným: 3.141,60,-€

Realizácia: október 2017

Viac o projekte