2% s APPA pomáhajú k lepšiemu životu

Finančné prostriedky získané z 2 % z daní nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože tieto peniaze pochádzajú už zo zaplatených daní. Využite túto možnosť, aby sme spoločnými silami pomohli ľuďom s hendikepom zvládať ich náročný život v tejto náročnej dobe.

Rok 2020 bol náročný rok pre všetkých. Museli sme si zvyknúť na to, ako svet po novom funguje. Na takzvaný new normal. Z domu sme takmer nevyliezli. Vidieť priateľov alebo ísť na kávu sa nám podarilo iba párkrát.

Pre niekoho new normal… Pre ľudí s hendikepom normál.

Pomôžte svojimi 2% ľuďom s postihnutím, ktorí new normal prežívajú už roky. Pomôžte im byť opäť súčasťou spoločnosti.