Pomôžte nám pomáhať

telesne postihnutým deťom a dospelým

Zašlite darcovskú SMS v tvare

DMS APPA

na číslo

877

Darcovská SMS je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS APPA (DMS medzera APPA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange, Telekom). Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk

Ak sa nás rozhodnete podporovať pravidelne zasielaním darcovských SMS, prečítajte si priložený dokument

DMS - Pravideľná podpora APPA

ĎAKUJEME