V mene všetkých, ktorí potrebujú pomoc,

Ďakujeme!

Samuel Zborovančík
Gavendová Klaudia