Deň 14.

Súťažná otázka:

Na akej adrese sídli centrum Miroslava Náhlika – Ceremina?

10 x Liečebná telesná výchova v centre CEREMINA, n.o.

Správnu odpoveď na súťažnú otázku nájdete po kliknutí na logo partnera!