2.ročník grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA

DOSTANEME ŤA DO ŠKOLY 2018

dostaneme ťa do školy ZSE

Do projektu Dostaneme ťa do školy už nie je možné poslať žiadosť, projekt momentálne prebieha.

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlásili  2.ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého získali vybrané školské zariadenia podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím. Finančný príspevok až do výšky 8 000 EUR  môže škola získať na vybudovanie stoličkového výťahu alebo schodiskovej plošiny.

APPA je odborných garantom programu a administruje grantový program.

Kto sa mohol uchádzať o podporu a podmienky programu

V grantovom programe Dostaneme ťa do školy sa o podporu mohli uchádzať:

  • materské školy
  • základné školy
  • stredné školy

zriadené na území západného Slovenska, ktoré navštevujú aj žiaci s postihnutím.

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Dostaneme ťa do školy

  • Školské zariadenie poskytuje integrované vzdelávanie minimálne jednému žiakovi s telesným postihnutím
  • Školské zariadenie plánuje integrovať ďalších žiakov s telesným postihnutím
  • Realizácia projektu bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce
  • Príprava vlastného školského charitatívneho podujatia z ktorého výťažok bude použitý na realizáciu bezbariérového riešenia školy

Celková suma určená na prerozdelenie je 24 000 EUR. V 2. ročníku programu majú možnosť 3 školy získať podporu 8 000 EUR na realizáciu bezbariérového riešenia.