Dostaneme ťa do školy

Projekt APPA a Nadácie ZSE

Finančná podpora: 24.000,-€   (8.000,-€/ školské zariadenie)

Počet podporených školských zariadení: 3

Realizácia: rok 2018

Viac o projekte