4.ročník grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA

Energia pre teba

V Nadácii ZSE sa dlhodobo snažíme prispievať k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým APPA a programu Energia pre teba spoločne podporíme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením, primárne na úhradu špeciálnych rehabilitácií a nákup zdravotných pomôcok v prospech členov klubu APPA.

Kto sa môže uchádzať o podporu a podmienky programu

V grantovom programe Energia pre teba podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia organizované v prospech ľudí so zdravotným postihnutím:

 • Jednotlivci – fyzické osoby,
 • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita,
 • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Podmienkou pre získanie finančného príspevku je miesto realizácie na území západného Slovenska, v distribučnej oblasti ZSE.

O podporu sa môžu uchádzať zdravotne postihnutí jednotlivci a skupiny, ich rodinní príslušníci, známi, priatelia, všetci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú získať finančné prostriedky na rehabilitácie a kompenzačné alebo zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Energia pre teba

 • Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo osobnosti známej zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja
 • Členstvo v klube APPA

Finančná podpora vo výške do 1 000 EUR je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Odborným garantom programu je Asociácia pomoci postihnutým APPA, ktorá grantový program zároveň aj administruje. Pri organizovaní charitatívneho podujatia bude zástupca APPA k dispozícii pri príprave, realizácii ako aj medializácii podujatia.

 • Partner projektu

Nadácia ZSE

Žiadosť do projektu

 1. Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára nižšie.
 2. Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z občianskeho združenia APPA, Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.
 3. Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE. Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:
 • realizovateľnosť a originalita podujatia
 • finančná efektívnosť a potenciál úspešnej zbierky
 • zapojenie miestnej komunity
 • sociálna odkázanosť

Harmonogram projektu

01. 07. 2022Vyhlásenie programu
priebežnePrijímanie žiadostí
Júl 2022 – December 2022 Realizácia charitatívnych podujatí

Registrácia do projektu bola ukončená