Finančná podpora pre hendikepovaného športovca

Projekt APPA a Nadácie Jána Korca

Finančná podpora: 1.000,-€

Počet podporených členov Klubu APPA: 1

Realizácia: rok 2018

Viac o projekte