Grantový program

Podpora ľudí po cievnej mozgovej príhode

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. je špecializovaná banka, ktorá sa zameriava na financovanie bývania. Vznikla v roku 1992 ako prvá finančná inštitúcia tohto typu na Slovensku.

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči sociálne, zdravotne a materiálne znevýhodneným komunitám. Sme pripravení pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní a aspoň čiastočne im tak zlepšiť život.

Programom Extra istota, ktorý je spojený so špeciálnym stavebným sporením pre deti, pomáhame osirelým deťom.
Z prostriedkov našich fondov na rozvoj bytového hospodárstva SR sa zameriavame na kvalitu správy a obnovy bytového fondu. Prostredníctvom dlhoročného Grantového programu zameraného na podporu revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska skrášľujeme prostredie obytných súborov a obnovujeme funkčnosť a estetickosť zanedbaných verejných priestranstiev.

Finančne pomáhame organizáciám a jednotlivcom v ich neľahkých životných a zdravotných situáciách. Prostredníctvom Humanitárneho fondu podporujeme napríklad aj integráciu hendikepovaných osôb do normálneho života a prispievame na dobudovanie športovísk pre telesne postihnutých športovcov.
Naši zamestnanci sa pravidelne zapájajú do celoslovenských ale aj individuálnych dobrovoľníckych aktivít a charitatívnych zbierok pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. a APPA sa rozhodli podporiť ľudí po cievnej mozgovej príhode v rámci absolvovania nového špeciálneho rehabilitačného programu MULTI v HENDI CENTRE v Piešťanoch.
Primárnym cieľom všetkých rehabilitačných opatrení je obnova funkčnej insuficiencie pohybového aparátu a pacientova maximálna možná nezávislosť v bežnom dennom živote.

Ambulantný rehabilitačný program MULTI pozostáva

 • vstupná lekárska konzultácia
 • cvičenie v závesnom systéme a spider terapia
 • funkčná neurostimulácia OmniHi5™

Podľa závažnosti zdravotného stavu klienta môže byť Ambulantný rehabilitačný program MULTI doplnený o ďalšie terapie

 • logopedická starostlivosť
 • oxygenoterapia
 • WalkAide – funkčná neurostimulácia dolných končatín
 • terapeutická masáž

Viac o rehabilitačnom programe MULTI sa dozviete tu https://www.hendicentrum.com/rehabilitacny-program-multi/.

Kto sa môže uchádzať o podporu a podmienky programu

O finančná príspevok na program MULTI sa môžu prihlásiť iba členovia Klubu APPA.

Podmienky pre získanie finančnej podpory

 • Zdravotný stav a vhodnosť pacienta na rehabilitáciu
 • Slabá sociálna situácia v rodine
 • Partner projektu

PSS

Postup pri predkladaní žiadostí a hodnotiace kritériá

 1. Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára v členskom klube APPA na web stránke www.appa.sk.
 2. Pre podrobné informácie o podmienkach projektu a možnostiach finančnej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z občianskeho združenia APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.
 3. Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a PSS, a.s.

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ