Ivanko Porubec

Auto pre ľahší život

Podarilo sa to!
Vďaka podpore APPA, Nadácie TA3 a firmy DAREX si rodina člena nášho Klubu APPA – Ivanka Porubca bola prevziať auto, ktoré im uľahčí každodenný život.

Ako napísala Ivanková mama, radosť bola naozaj obrovská: ,,Tak kľúče odovzdané, v priečku vlastná hudba a hrnček kávy na cestu domov. Doma už len preložíme Ivašovu sedačku a CD  FÍHA TRALALA.

Ešte raz veľké ďakujem v mene celej rodinky.