Jozef Čonka

Polohovateľné kreslo s masážou

Srdečne chcem poďakovať Vám aj Vášmu kolektívu a Nadácii VÚB, že sme si s vašou pomocou mohli zakúpiť pomôcku, ešte raz veľké ďakujeme.

Jozef Čonka