Kurz plávania pre zdravotne znevýhodnené deti

Vďaka finančnej podpore tradičnej piešťanskej Pražiarne kávy Classic coffee pripravila APPA v spolupráci s organizáciou Babyland 2 bloky jarného plávania pre zdravotne znevýhodnené deti do 6 rokov, členov Klubu APPA z mesta Piešťany a okolia.

Cieľom plaveckých kurzov bolo poskytnúť deťom s telesným znevýhodnením priestor na aktivitu, ktorá povedie k zlepšeniu ich zdravotného stavu, podporí ich osobnostný rast a nadväzovanie sociálnych kontaktov mimo domova. Pobyt vo vode pod vedením špecializovaného fyzioterapeuta je neoceniteľným prínosom v psychomotorickom vývoji dieťaťa.

Hendi Centrum - Piešťany

Moderné rehabilitačné zariadenie sa nachádza neďaleko centra mesta Piešťany. Priamo pri budove centra je dostatok parkovacích miest. Kurz plávania sa uskutoční v novovybudovaných priestoroch hydrocentra v prízemných priestoroch budovy.

17.3. - 14.04.2022

Kurz plávania sa uskutoční v súlade s aktuálnou situáciou a opatreniami súvisiacimi s pandémiou Covid 19. Vstup do priestorov bazéna je regulovaný na základe nariadení prevádzkovateľa.

Kurz trvá 5 týždňov

Pozostáva z 5 x hodinových lekcií plávania. Pláva sa 1x do týždňa, vždy vo štvrtok poobede.
1. od 15:30 h. – prvá skupina
2. od 16:30 h. – druhá skupina

Benefity plaveckého kurzu

 • plávanie je vhodná rehabilitačná forma cvičenia

 • udržuje optimálny pohybový režim, napomáha rozvoju svalového aparátu

 • podporný prostriedok proti svalovej atrofii

 • prípravná plavecká etapa, kde sa deti zoznamujú s vodným prostredím

 • voda sa môže stať "bezbariérovým prostredím" optimálnym pre rozvoj fyzických schopností dieťaťa

 • pobyt vo vode posilňuje vzťah rodič - dieťa

 • rozvíja sociálne správanie v kolektíve

 • podporuje osobnosť dieťaťa

 • znižuje náchylnosť detí k rôznym chorobám

 • kurz plávania nie je zameraný len na vzťah k pohybu vo vode, ale pre všestranný rozvoj dieťaťa.

 • vo vode sa o vás postará -

  Mgr. Janka Kubalová z Babyland Piešťany

Koordinátor projektu

Mgr. Lucia Ertl
ertl@appa.sk
0948 845 912