Kurzy plávania pre hendikepované deti

Vďaka finančnej podpore mesta Piešťany pripravila APPA v spolupráci s organizáciou Babyland 2 bloky plávania pre telesne hendikepované deti, členov Klubu APPA z mesta Piešťany a okolia.

Cieľom plaveckých kurzov bolo poskytnúť deťom s telesným postihom priestor na aktivitu, ktorá povedie k zlepšeniu ich zdravotného stavu, podporí ich osobnostný rast a nadväzovanie sociálnych kontaktov mimo domova. Pobyt vo vode pod vedením špecializovaného fyzioterapeuta je neoceniteľným prínosom v psychomotorickom vývoji dieťaťa.

Hotel Magnólia - Wellness centrum

Vo Wellness centre hotela Magnólia sa nachádza priestranný bazén vhodný na rôzne plavecké a relaxačné aktivity. Teplota vody dosahuje 28°C až 29°C, hĺbka bazéna je konštatne 1,5 m. Presvetlený interiér zaručuje v letných mesiacoch príjemné teplé prostredie.

28.5. – 11.7.2018
10.9. – 8.10.2018

Kurz trvá 5 týždňov

Pozostáva zo štyroch lekcií a jednej bonusovej lekcie. Pláva sa 1x do týždňa, vždy v pondelok.