Mám na to - Tomáš Masaryk

Motivačný víkend s Tomášom Masarykom

Mám na to!

Nadácia SLSP otvára grantový program Mám na to zameraný na podporu verejnoprospešných projektov, za ktorými stoja hrdinovia lokálnych komunít. Zámerom projektu je nájsť hrdinov, ktorí svojím pôsobením v neziskových organizáciách výrazne prispievajú k skvalitneniu života v lokálnej komunite.

OZ Asociácia pomoci postihnutým – APPA si vybrala za hrdinu svojho projektu TOMÁŠA MASARYKA v spolupráci s ktorým podala do Nadácie SLSP projekt Ruku na to – Motivačný víkend s Tomášom Masarykom, motivácia-šport-rehabilitácia.

Tomáš Masaryk sa druhý krát narodil doslova a do písmena v roku 2001 po ťažkej autonehode, ktorú by štatisticky nemalo prežiť 99% ľudí a lekári ho v danom čase dokonca vyhlásila za mŕtveho. Tomáš v tom čase patril medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. Už pár rokov po nehode sa začal aktívne venovať tenisu na vozíku. Na svetovom šampionáte družstiev získal 8.miesto a je štvornásobným majstrom Slovenska. Po všetkom, čo zažil, zostáva nenapraviteľným optimistom, snaží sa byť sebestačným a každým dňom presviedča seba aj ostatných, že fyzické obmedzenia neexistujú, iba tie, ktoré máme v hlave. Aj preto sa snaží on sám, ako motivátor a spíker pomáhať ľuďom s podobným osudom.

Ak bude projekt úspešný, spustí Nadácia SLSP v januári 2019 verejné hlasovanie za jeho realizáciu. Držte nám palce.