a ppakuj!

a ppakuj!

Pomôž aj ty kúpou originálnej tašky Asociácie pomoci postihnutým – APPA a prispej k zlepšeniu kvality života deťom a dospelým so zdravotným znevýhodnením. Postihnutí si často bez pomoci druhých nedokážu nakúpiť a ani nákup svojpomocne naložiť do tašky či auta. Tak poď A PPAkuj! to pre nich.

APPA už takmer 14 rokov poskytuje všestrannú pomoc, podporu a poradenstvo deťom a dospelým s telesným postihnutým s cieľom byť oporou ich celej rodine na ceste za zdravím. Od založenia sa riadi mottom „Pomoc je naše poslanie.  Výťažok z kúpy Appakuj! tašky bude venovaný na podporu činnosti našej organizácie.

ĎAKUJEME!

Merch logo