Poslanie APPA

Sme tu pre telesne postihnutých ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

ZLEPŠIŤ KVALITU ŽIVOTA

získaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov, bytov, kúpu a úpravu automobilov…

ZAČLENIŤ SA DO SPOLOČNOSTI

lepším prístupom k informáciám, športu, vzdelávaniu, kvalitnejšie strávenému voľnému času a nadväzovaním vzájomných kontaktov medzi ľuďmi a rodinami, ktoré spája spoločný záujem – lepší život pre telesne postihnutých ľudí.

VRÁTIŤ RADOSŤ ZO ŽIVOTA

aktivitami, ktoré okrem finančného benefitu prinesú smiech, radosť  a pozitívnu energiu tým, ktorí mali v živote menej šťastia.