25. apríl 2019

Oficiálne spustenie stoličkového výťahu

V rámci spoločného projektu APPA a Nadácie ZSE Dostaneme ťa do školy, získala SOS technická v Zlatých Moravciach finančný príspevok vo výške 8.000,-EUR na vybudovanie stoličkového výťahu.

Cieľom projektu je sprístupnenie vyučovacích priestorov pre imobilných žiakov v škole. V rámci projektu Dostaneme ťa do školy zorganizovala škola aj vianočné benefičné trhy, kde predávali vlastné výrobky a výťažok putoval na dofinancovanie stoličkového výťahu. 25.apríla 2019 sa v priestoroch školy uskutoční slávnostné oficiálne spustenie stoličkového výťahu za prítomnosti zástupcov školy, mesta, samosprávy, Nadácie ZSE, OZ APPA a mediálnych partnerov.