Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Pomoc je naše poslanie.

Pomoc poskytujeme ľuďom s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva či viacnásobným postihnutím (predovšetkým DMO, muskulárne dystrofie, skleróza multiplex, postihnutie po úrazoch, amputáciách končatín, po mozgových príhodách).

Pomohli sme

marcel
Sebastián Hadžala
Jozef Čonka
Marián Šulka – pobyt v Rajeckých Tepliciach
Peter Vaško - APPA

Novinky

RUŽINOV POMÁHA
Škoda Handy Mobility Tour
Kurzy plavania
hiphopezije
Close