Mgr. Peter Vaško

Celodenné sedenie je teraz príjemnejšie

Dovoľte mi, aby som sa Vám úprimne poďakoval za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste prejavili poskytnutím sponzorského daru na úhradu antidekubitnej sedačky na invalidný vozík. Aj vďaka nej sa mi podarilo odstrániť zdravotné problémy – dekubity. Moje celodenné sedenie je teraz príjemnejšie a pohodlnejšie. Som nesmierne vďačný za každý dar a som šťastný, že Vám môj osud, osud pre Vás cudzieho človeka, nebol ľahostajný. Vážim si každého jedného z Vás, ako ľudí s veľkým a láskavým srdcom, ktorí berú zdravotne ťažko znevýhodnených ľudí ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, potreby, sny a skryté túžby. Prial by som si, nie len kvôli sebe, aby Vás bolo na tomto svete viac.

Ešte raz Vám srdečne ďakujem za Vašu pomoc a dobročinnosť a prajem Vám nech Vás na ceste životom stretáva len to najlepšie.

S pozdravom Mgr. Peter Vaško