Physio Canis Žilina

Cieľom intervencií v centre PHYSIO CANIS je ponúknuť deťom s neurologickými ochoreniami terapie, ktoré vplývajú na rozvoj pohybových, sociálnych, emočných a kognitívnych kompetencií. Vynikajúce výsledky máme aj s programom PES/PAS pre deti s poruchou autistického spektra a iných pervazívnych vývinových porúch.

Naše intervencie sú založené na prieniku fyzioterapie a canisterapie. Unikátnosť je v tom, že prítomnosť špeciálneho psa nie je iba motivačná, ale pes má svoju rolu počas fyzioterapie až na úrovni fyziologických procesov dieťaťa – stimuluje činnosť neurohumorálnej sústavy dieťaťa a pomáha produkovať priamo do krvi hormón oxytocín už po prvých 30 minútach cvičenia. Výsledkom je radosť dieťaťa z cvičenia, lepšia spolupráca, rýchlejšie učenie, väčšia výdrž, znížený stres, lepší spánok, trávenie, lepšia saturácia kyslíka, rýchlejšia rekonvalescencia a ďalšie benefity.

Sme zohratý multidisciplinárny tím zložený z fyzioterapeutiek a humánno – animálnych tímov. Prinášame do rehabilitácie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením nový rozmer, špeciálneho psa, ktorý je osobným sprievodcom dieťaťa, má s ním vzťah, veľmi jednoduchú komunikáciu, sociálnu a emočnú interakciu, ktorá deťom veľmi vyhovuje.

Sídlime v centre Žiliny, v polovici roku 2023 sa plánujeme presťahovať do našich nových priestorov unikátneho animoterapeutického centra PHYSIO CANIS v Žiline – Kotrčinej Lúčke. Budeme tam pracovať so širšou škálou domestikovaných aj divokých zvierat, ktoré sú využívané v animoterapiách detského klienta. Okrem rehabilitačného centra budeme centrom aplikovaného výskumu a vývoja vplyvu zvierat na zdravie dieťaťa.
Ponuka programov PHYSIO CANIS ŽILINA pre deti s neurologickými ochoreniami:

  • AMBULANTNÉ TERAPIE – 1x týždenne, rozsah 1 až 2 hodiny, individuálny plán, kombinácia cvičenia + intervencie s asistenciou psa vo fyzioterapii + doplnkové terapie, vždy jeden alebo dvaja terapeuti a jeden až tri špeciálne psy.
  • INTENZÍVNE PROGRAMY 1 alebo 2 týždne, rozsah 10 – 15 hod./týždeň, individuálny plán, kombinácia cvičenia (možnosti oblekov TheraTogs, SpiderSuit , systém cvičenia Pulley v Ugul module, Spider záves v Ugul module, a iné koncepty) + intervencie s asistenciou psa vo fyzioterapii + doplnkové terapie, vždy jeden alebo dvaja terapeuti a jeden až tri špeciálne psy.

Ponuka programov PHYSIO CANIS pre deti a mládež s poruchou autistického spektra (PAS) a inými pervazívnymi vývinovými poruchami:

  • AMBULANTNÉ TERAPIE – 1x týždenne, rozsah 1 hod., individuálny plán, kombinácia liečebný telocvik + intervencie s asistenciou psa v edukácii a v aktivizácii (AAA, AAE) + snoezelen + masáž, jeden až dvaja terapeuti a jeden až tri špeciálne psy.
  • INTENZÍVNY PROGRAM PES/PAS – rozsah 1 týždeň, 10 hodín, individuálny plán rozvoja, kombinácia sociálno – pohybovej terapie s asistenciou psa v edukácii a v aktivizácii (AAA,AAE) + snoezelen + senzomotorické aktivity s asistenciou psa, jeden až dvaja terapeuti a jeden /dvaja špeciálne psy. Odporúča sa pre deti, ktoré poznajú našich terapeutov a majú skúsenosť s ambulantnými terapiami (predpríprava).
  • Informácie o spoločnosti

    V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

Physio Canis Žilina

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle