4. ročník projektu Nadácie VÚB a Asociácie pomoci postihnutým – APPA

Pomáhame k pohybu 2021

Projekt - Pomáhame k pohybu

Významnou a dlhodobou úlohou Nadácie VÚB je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Nadácia VÚB prispieva k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a podávať pomocnú ruku tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.

Okolo nás žije aj množstvo tých, ktorí sa nevedia brániť, nemôžu za nepriazeň osudu a nemajú v živote toľko šťastia ako zdraví ľudia. Preto potrebujú pomoc. Nadácia VÚB sa angažuje najmä v oblasti charity a zdravotníctva. V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť aj telesne postihnutým deťom.

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a Nadácia VÚB otvárajú štvrtý ročník grantového programu Pomáhame k pohybu, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA do 18 rokov pri absolvovaní špeciálnych rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných strediskách, pri domácej rehabilitácii alebo pri zakúpení zdravotných a kompenzačných pomôcok.

APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Pomáhame k pohybu.

Grantový program Pomáhame k pohybu umožní telesne postihnutým členom Klubu APPA do 18 rokov zo sociálne slabších rodín absolvovanie špeciálnych rehabilitácií, domácej rehabilitácie ale nákup zdravotných pomôcok výlučne u partnerov APPA.

 • Partner projektu

Žiadosť do projektu

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, po prihlásení alebo registrácii do Klubu APPA. Formulár nájdete v záložke „Projekty“

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie VÚB.

Registrácia bola ukončená

Detail projektu

Podmienky pre domácu rehabilitáciu

 • Špeciálny formulár

  Fyzioterapeut, ktorý bude vykonávať domácu rehabilitáciu musí vypísať špeciálny formulár /formulár bude súčasťou online prihlášky/, následne ho žiadateľ o príspevok /člen Klubu APPA/ zašle do APPA na uvedenú mailovú adresu.

 • Daňový doklad

  Fyzioterapeut musí vystaviť daňový doklad (faktúru), na základe ktorého mu bude možné preplatiť poskytnuté služby. V prípade ak je zamestnancom rehabilitačného centra, tak faktúru vystavuje za svojho zamestnanca rehabilitačné centrum.

Podmienky pre získanie podpory

 • Klub APPA

  Podmienkou je byť alebo stať sa členom Klubu APPA a mať vek do 18 rokov.

 • Zdravotný stav

  Zdravotný stav a vhodnosť pacienta na rehabilitáciu /podľa individuálnych podmienok jednotlivých rehabilitačných centier/

 • Sociálna situácia

  Slabá sociálna situácia v rodine.

 • Pre domácu rehabilitáciu

  Fyzioterapeut musí vyplniť špeciálny formulár a vystaviť daňový doklad za rehabilitáciu.

Celkový finančný príspevok od Nadácie VÚB v rámci grantového programu Pomáhame k pohybu je 13 500 €.
Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je do 1 000 €.

Harmonogram projektu

3. máj 2021Otvorenie grantového programu a registrácia žiadateľov
10. máj 2021Uzávierka predkladania žiadostí
15. máj 2021Zverejnenie výsledkov
17. máj – 15. november 2021Realizácia rehabilitačných pobytov, nákup pomôcok, absolvovanie domácej rehabilitácie

Registrácia bola ukončená