Pomáhame k pohybu

Do projektu Pomáhame k pohybu už nie je možné poslať žiadosť, projekt momentálne prebieha.

Nadácia VÚB ako dlhoročný partner Asociácie pomoci postihnutým – APPA otvorili na jeseň 2018 grantový program Pomáhame k pohybu, ktorého cieľom je finančná podpora pre ťažko telesne postihnuté deti do 18 rokov pri rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných strediskách alebo pri zakúpení rehabilitačných pomôcok. APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Pomáhame k pohybu.

Grantový program Pomáhame k pohybu prebieha od októbra do decembra 2018 a umožní telesne postihnutým deťom do 18 rokov zo sociálne slabších rodín:

ABSOLVOVAŤ REHABILITÁCIU

Partnerské rehabilitačné centrá OZ APPA

ZAKÚPIŤ REHABILITAČNÚ POMÔCKU

Partnerské firmy OZ APPA

Kto sa môže uchádzať o podporu a podmienky programu

Do grantového programu Pomáhame k pohybu sa mohli prihlásiť členovia Klubu APPA do 18 rokov s diagnózami:

  • Detská mozgová obrna
  • Neurologické poruchy pohybového aparátu
  • Poúrazové stavy

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Pomáhame k pohybu

  • Zdravotný stav a vhodnosť pacienta na rehabilitáciu /podľa individuálnych podmienok jednotlivých rehabilitačných centier/
  • Slabá sociálna situácia v rodine
  • Členstvo v Klube APPA