Nadácia Jozefa Ružičku

Pomáha srdcom aj v roku 2023

Nadácia Jozefa Ružičku spolupracuje s Asociáciou pomoci postihnutým APPA už od roku 2019. Vďaka Nadácii Jozefa Ružičku sa podporilo už 46 členov klubu APPA, ktorí získali finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s absolvovaním špeciálnych rehabilitácií vo vybraných centrách na Slovensku.

O najväčšie pokroky sa za uplynulý kalendárny rok podelili s nami mnohí členovia klubu APPA prostredníctvom obľúbenej instagram súťaže Môj krok vpred s APPA. Ak si chcete pozrieť dojímavé a úspešné videá, nájdete ich na instagrame pod hastagom #mojkrokvpred.

Nadácia Jozefa Ružičku opäť finančne podporí prvých 10 najviac sledovaných a zdieľaných videí finančným príspevok vo výške 1.000,-EUR.

Ďakujeme Nadácií Jozefa Ružičku, že nám pomáha pomáhať.