APPA vstúpila do spolupráce

s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Platforma apeluje na uznanie prirodzenej dôstojnosti detí so zdravotným znevýhodnením a presadzuje ich práva v záujme plnohodnotného a harmonického rozvoja. Momentálne realizujú výskum na zmapovanie situácie a získanie prehľadu o potrebách v oblasti sociálnych služieb pre deti s mentálnym postihnutím.

Ak má Vaše dieťa okrem telesného aj mentálne postihnutie, prosíme Vás o vypísanie nasledovného dotazníka:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZ_EG_Li3SW6o5IdGTZ02MC3rh__0HP710WaTbjXVS8lHGw/viewform?c=0&w=1

Viac o činnosti platformy sa dozviete na www.hlasrodin.sk