3. ročník grantového programu Nadácie EPH a Asociácie pomoci postihnutým – APPA

Rehabilitáciou za zdravím 2020

Rehabilitáciou za zdravím

Nadácia EPH bola založená v roku 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Jej vízia spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a telovýchovy a samozrejme v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Svojimi aktivitami prejavuje Nadácia EPH solidaritu voči znevýhodneným skupinám a aktívne sa snaží riešiť ich situáciu. Činnosti Nadácie ďalej podporujú vzdelávanie, rozvoj vedy, športu či ochranu zdravia.

Nadácia EPH ako partner Asociácie pomoci postihnutým – APPA otvára v poradí tretí grantový program Rehabilitáciou za zdravím, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných strediskách alebo pri zakúpení rehabilitačných pomôcok.

Grantový program Rehabilitáciou za zdravím III. bude v roku 2020 rozdelený na dve výzvy

 • Letná výzva júl-september 2020
 • Jesenná výzva september-december 2020
 • Partner projektu

Nadácia EPH

Žiadosť do projektu

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, po prihlásení alebo registrácii do Klubu APPA. Formulár nájdete v záložke „Projekty“

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie EPH.

Registrácia bola ukončená

Detail projektu

Domáca rehabilitácia

APPA realizuje projekty zamerané na finančnú podporu špeciálnych rehabilitácií už od roku 2009. Z  dôvodu šírenia nebezpečného vírusu Covid 19 na Slovensku museli rehabilitačné centrá po opätovnom otvorení prijať viacero opatrení:

 • Obmedzený počet klientov v rehabilitačných centrách
 • Prísne hygienické podmienky
 • Dlhšia čakacia doba na rehabilitáciu

Na základe aktuálnej situácie sa APPA v spolupráci s partnerom Nadáciou EPH rozhodli poskytnúť finančnú pomoc členom Klubu APPA nielen v partnerských rehabilitačných centrách, ale aj na domácu rehabilitáciu.

Podmienky pre domácu rehabilitáciu

 • Špeciálny formulár

  Fyzioterapeut, ktorý bude vykonávať domácu rehabilitáciu musí vypísať špeciálny formulár /formulár bude súčasťou online prihlášky/, následne ho žiadateľ o príspevok /člen Klubu APPA/ zašle do APPA na uvedenú mailovú adresu.

 • Daňový doklad

  Fyzioterapeut musí vystaviť daňový doklad (faktúru), na základe ktorého mu bude možné preplatiť poskytnuté služby. V prípade ak je zamestnancom rehabilitačného centra, tak faktúru vystavuje za svojho zamestnanca rehabilitačné centrum.

Podmienky pre získanie podpory

 • Klub APPA

  Podmienkou je byť alebo stať sa členom Klubu APPA.

 • Zdravotný stav

  Zdravotný stav a vhodnosť pacienta na rehabilitáciu /podľa individuálnych podmienok jednotlivých rehabilitačných centier/.

 • Sociálna situácia

  Slabá sociálna situácia v rodine.

 • Pre domácu rehabilitáciu

  Fyzioterapeut musí vyplniť špeciálny formulár a vystaviť daňový doklad za rehabilitáciu.

Celkový finančný príspevok od Nadácie EPH v rámci grantového programu Rehabilitáciou za zdravím je 54 000 €.
Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1 000 €.

Harmonogram projektu

16. september 2020Vyhlásenie programu
30. september 2020Uzávierka predkladania žiadostí
2. október 2020Zverejnenie výsledkov
5. október – 18. december 2020Realizácia rehabilitačných pobytov, nákup pomôcok, absolvovanie domácej rehabilitácie

Registrácia bola ukončená