4. ročník grantového programu Nadácie EPH a Asociácie pomoci postihnutým – APPA

Rehabilitáciou za zdravím 2021

Rehabilitáciou za zdravím 2021

Nadácia EPH bola založená v roku 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Jej vízia spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a telovýchovy a samozrejme v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Svojimi aktivitami prejavuje Nadácia EPH solidaritu voči znevýhodneným skupinám a aktívne sa snaží riešiť ich situáciu. Činnosti Nadácie ďalej podporujú vzdelávanie, rozvoj vedy, športu či ochranu zdravia.

Nadácia EPH ako partner Asociácie pomoci postihnutým – APPA otvára v poradí tretí grantový program Rehabilitáciou za zdravím, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných strediskách alebo pri zakúpení rehabilitačných pomôcok.

APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Rehabilitáciou za zdravím.

Grantový program Rehabilitáciou za zdravím umožní zdravotne postihnutým členom klubu APPA zo sociálne slabších rodín absolvovať špeciálnu rehabilitáciu vo vybraných rehabilitačných strediskách, domácu rehabilitáciu pod vedením skúseného fyzioterapeuta alebo si zakúpiť rehabilitačnú pomôcku výlučne u partnerov APPA.

Grantový program Rehabilitáciou za zdravím IV. bude v roku 2021 rozdelený na tri výzvy

 • Jarná: marec 2021 – jún 2021
 • Letná výzva: júl 2021 – september 2021
 • Jesenná výzva: október 2021 – december 2021
 • Partner projektu

Nadácia EPH

Žiadosť do projektu

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, po prihlásení alebo registrácii do Klubu APPA. Formulár nájdete v záložke „Projekty“

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie EPH.

Registrácia bola ukončená

Detail projektu

Podmienky pre domácu rehabilitáciu

 • Člen Klubu APPA

  Žiadateľ musí byť členom Klubu APPA

 • Špeciálny formulár

  Fyzioterapeut, ktorý bude vykonávať domácu rehabilitáciu musí vypísať špeciálny formulár /formulár bude súčasťou online prihlášky/, následne ho žiadateľ o príspevok /člen Klubu APPA/ zašle do APPA na uvedenú mailovú adresu.

 • Daňový doklad

  Fyzioterapeut musí vystaviť daňový doklad (faktúru), na základe ktorého mu bude možné preplatiť poskytnuté služby. V prípade ak je zamestnancom rehabilitačného centra, tak faktúru vystavuje za svojho zamestnanca rehabilitačné centrum.

Podmienky pre získanie podpory

 • Klub APPA

  Podmienkou je byť alebo stať sa členom Klubu APPA.

 • Zdravotný stav

  Zdravotný stav a vhodnosť pacienta na rehabilitáciu /podľa individuálnych podmienok jednotlivých rehabilitačných centier/.

 • Sociálna situácia

  Slabá sociálna situácia v rodine.

 • Pre domácu rehabilitáciu

  Fyzioterapeut musí vyplniť špeciálny formulár a vystaviť daňový doklad za rehabilitáciu.

Celkový finančný príspevok od Nadácie EPH v rámci grantového programu Rehabilitáciou za zdravím je 54 000 €.
Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1 000 €.

Harmonogram projektu

Jarná výzva: marec 2021 – jún 2021Registrácia do jarnej výzvy: 23.marec 2021– 31.marec 2021
Výsledky jarnej výzvy: do 2.apríla 2021
Realizácia jarnej výzvy: od 5. apríla 2021 – 19.júna 2021
Letná výzva: júl 2021 – september 2021Registrácia do letnej výzvy: 21. jún 2021 – 30. jún 2021
Výsledky letnej výzvy: 7. júl 2021
Realizácia letnej výzvy: od 12. júla 2021 – 18. septembra 2021
Jesenná výzva: október 2021 – december 2021Registrácia do jesennej výzvy: 20. september 2021– 30. september 2021
Výsledky jesennej výzvy: do 8. októbra 2021
Realizácia jesennej výzvy: od 10. októbra 2021 – 11. decembra 2021

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ