6. ročník grantového programu Nadácie EPH a APPA

Rehabilitáciou za zdravím 2023

Nadácia EPH bola založená v roku 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Jej vízia spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a telovýchovy a samozrejme v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Svojimi aktivitami prejavuje Nadácia EPH solidaritu voči znevýhodneným skupinám a aktívne sa snaží riešiť ich situáciu. Činnosti Nadácie ďalej podporujú vzdelávanie, rozvoj vedy, športu či ochranu zdravia.

Nadácia EPH ako partner Asociácie pomoci postihnutým – APPA otvára v poradí šiesty grantový program Rehabilitáciou za zdravím, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri špeciálnych rehabilitáciách vo vybraných rehabilitačných strediskách, pri domácej rehabilitácii alebo pri zakúpení rehabilitačných pomôcok.
APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Rehabilitáciou za zdravím.

Grantový program Rehabilitáciou za zdravím VI. umožní zdravotne postihnutým členom klubu APPA zo sociálne slabších rodín absolvovať špeciálnu rehabilitáciu vo vybraných rehabilitačných strediskách, domácu rehabilitáciu pod vedením skúseného fyzioterapeuta alebo si zakúpiť rehabilitačnú pomôcku výlučne u partnerov APPA.

Jarná výzva

 • Registrácia: 15. 3.- 22. 3. 2023
 • Vyhlásenie výsledkov: 27. 3. 2023
 • Realizácia / čerpanie: 27. 3. – 30. 6. 2023
 • Partner projektu

Nadácia EPH

Žiadosť do projektu

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, po prihlásení alebo registrácii do Klubu APPA. Formulár nájdete v záložke „Projekty“

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory sú vám k dispozícii koordinátor projektu Mgr. Anna Hornáková, na tel. čísle 0908 417 338, hornakova@appa.sk alebo programová manažérka, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie EPH.

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ

Detail projektu

Podmienky pre domácu rehabilitáciu

 • Člen Klubu APPA

  Žiadateľ musí byť členom Klubu APPA

 • Špeciálny formulár

  Fyzioterapeut, ktorý bude vykonávať domácu rehabilitáciu musí vypísať špeciálny formulár /formulár bude súčasťou online prihlášky/, následne ho žiadateľ o príspevok /člen Klubu APPA/ zašle do APPA na uvedenú mailovú adresu.

 • Daňový doklad

  Fyzioterapeut musí vystaviť daňový doklad (faktúru), na základe ktorého mu bude možné preplatiť poskytnuté služby. V prípade ak je zamestnancom rehabilitačného centra, tak faktúru vystavuje za svojho zamestnanca rehabilitačné centrum.

Podmienky pre získanie podpory

 • Klub APPA

  Podmienkou je byť alebo stať sa členom Klubu APPA.

 • Zdravotný stav

  Zdravotný stav a vhodnosť pacienta na rehabilitáciu /podľa individuálnych podmienok jednotlivých rehabilitačných centier/.

 • Sociálna situácia

  Slabá sociálna situácia v rodine.

 • Pre domácu rehabilitáciu

  Fyzioterapeut musí vyplniť špeciálny formulár a vystaviť daňový doklad za rehabilitáciu.

Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1 000 €.

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ