Richard Bellan

Vďaka Nadácii TA3 a APPA mám super stroj už doma!

Dovoľte, aby som Vám vyjadril moje poďakovanie za pomoc, ktorú ste mi poskytli pre mňa v tak veľmi zložitom a ťažkom období.  Mám problém sa zaradiť do dnešnej zložitej spoločnosti, ale nevzdávam to. Snažil som sa získať financie na nový invalidný vozík. Ľudia ako Vy mi dodali nadej, že sa mi to podarí.

Úprimne si vážim vašej pomoci. Ste ľudia s veľkým srdcom, ktorí pomáhajú ľuďom ako ja, pripútaným na invalidný vozík. Podaná pomocná ruka z Vašej strany bola pre mňa pomocou tak neoceniteľnou, ktorú si málokto vie predstaviť. Veľmi si toho vážim. Moje pocity sa nedajú opísať, kiežby bolo viac ľudí ako Vy, tak neskutočne chápavých a vľúdnych, ktorí pomáhajú s riešením problémov, ktoré sám nedokážem zvládnuť.