Richard Horák

Pobyt v Rajeckých Tepliciach

V mene manžela Richarda Horáka a za seba, by som Vám chcela vyjadriť poďakovanie za možnosť použitia finančných prostriedkov od Vašej spoločnosti na rehabilitačný pobyt v Rajeckých Tepliciach.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a ochotu pomôcť ľuďom v ich trápeniach.

Manželka Richarda

Úprimne ďakujeme!