Ružinovský kolotoč 2020

Ružinovský kolotoč 2020

Ružinovský kolotoč je športovo – benefičné podujatie, ktorého cieľom je odbúrať bariéry medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. V parku Ostredky bude zázemie pre amatérske športovo – bežecké podujatie, kde sa budú behať trate dlhé 5,5 km a 11 km, šprint na 1,1 km a detské behy.  Túto trať si bude môcť zabehnúť každý zaregistrovaný športovec.

12. 9. 2020

Park Ostredky – Ružinov

Polovica peňazí zo štartovného poputuje na pomoc pre Dominika Rajninca, člena klubu APPA. Dominik žije so svojimi starými rodičmi, pretože jeho mama pred niekoľkými rokmi podľahla rakovine. Hoci má detskú mozgovú obrnu, je to veľmi šikovný a múdry 16 ročný chlapec s nákazlivým smiechom a úžasným optimizmom.

Každý kto sa do behu zapojí sa tak bude podieľať na pomoci pre Dominika, ktorá bude smerovať na zakúpenie mechanickej rampy na nakladanie vozíka do vozidla. Medaile pre účastníkov vyrobí Dominikova teta z použitých plechoviek. Celé podujatie sa bude niesť v ekologickom duchu s edukatívnymi prvkami z oblasti separovania odpadu. Vstup na celé podujatie je voľný a všetky atrakcie budú bezplatné.

Časový harmonogram:

9:00 – 10:30 – Registrácia dospeli

11:00 – 14:00 – Beh všetkých kategórií

14:00 – 15:00 – Vyhodnotenie a odovzdanie cien

9:00 – 17:00 – moderovaný sprievodný program, rôzne ukážky cvičenia pre návštevníkov a okoloidúcich, oddychová zóna v parku, hudba, zábavné atrakcie pre deti.

Srdečne všetkých pozývame.

Web: www.ruzinovskykolotoc.sk

FB: https://www.facebook.com/ruzinovskykolotoc

Dominik

Videopozvánky