Slávnostné odovzdanie stoličkových výťahov pre imobilných žiakov v Rejdovej a Dobšinej

Vďaka grantovému programu Nadácie Volkswagen Slovakia a Asociácie pomoci postihnutým – APPA Vzdelaním k integrácii získali stoličkové výťahy pre imobilných žiakov dve školy v okrese Rožňava.

Cieľom grantového programu Vzdelaním k integrácii, ktorý realizujú Nadácia Volkswagen Slovakia a Asociácia pomoci postihnutým – APPA je pomôcť školám odstrániť bariéry brániace pohybu týchto detí v škole. Základná škola v Rejdovej a Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej získali grant vo výške 8.000 eur na vybudovanie stoličkového výťahu a ďalších 1.000 eur na realizáciu opatrení súvisiacich s pobytom telesne znevýhodnených žiakov v školskom zariadení.

26. mája 2021 sa na oboch školách uskutočnilo slávnostné odovzdanie schodiskových zariadení, súčasťou ktorého boli príhovory hostí a krátky kultúrny program žiakov.

Pásku pri novučičkom zariadení na škole v Rejdovej prestrihla Slávka Krišťáková, starostka obce a Ľudovíta Chmelárová, koordinátorka charitatívnych projektov Asociácie pomoci postihnutým – APPA. „Tešíme sa, že Nadácia Volkswagen Slovakia a APPA podporujú aj menšie školy v okrese. Je to obrovská pomoc pre hendikepovaných žiakov a zároveň príležitosť pritiahnuť aj iných žiakov do tejto školy. Pretože odteraz už majú vytvorený priestor, aby sa mohli voľne pohybovať po škole. Sme veľmi vďační”, povedala Slávka Krišťáková, starostka Rejdovej.

Obecnú základnú školu navštevuje viac ako stovka žiakov z Rejdovej a spádovej obce Vyšná Slaná. Špeciálna stolička umožní zdravotne znevýhodneným žiakom prekonávať výškové rozdiely komfortne a bez námahy. “Na škole máme dvoch žiakov, ktorí výťah využijú. Jedným z nich je nechodiaci Denis s diagnózu DMO. Druhý je tiež chlapček s DMO. V budúcom školskom roku očakávame ďalšieho žiaka z obce, ktorému tiež pomôže”, prezradila Jozefína Romoková, riaditeľka ZŠ Rejdová.

11-ročný štvrták Denis, ktorého diagnóza Detská mozgová obrna pripútala na invalidný vozík, bude výťah využívať denne. “Na poschodí som túžil triedu mať, len vďaka Vám sa to môže stať. Ste úžasná nadácia, Vy Volkswagen Slovakia, stoličkový výťah mám, za to APPA vďačím Vám. Po schodoch sa voziť viem, zo srdca Vám ďakujem”, zarecitoval Denis Čarnoký počas slávnostného podujatia. Výťah mu umožní ľahší život na škole. Doteraz mal triedu na prízemí a pri pohybe po škole mu pomáhala asistentka.

“Naša Nadácia sa v rámci svojej stratégie dlhodobo venuje aj podpore vzdelávania, integrácie a inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Koncept grantového programu Vzdelaním k integrácii predstavuje ďalší spôsob ako zabezpečiť vzdelávanie detí a mládeže s telesným hendikepom. Mám veľkú radosť, že bezbariérové riešenia na týchto školách uľahčia imobilným žiakom ich cestu za vzdelaním”, povedala Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Kultúrny program bol tradičný – rejdovský, pretože obec žije folklórom. Spievali deti zo Základnej umeleckej školy z Dobšinej a talentovaní žiaci ZŠ Rejdová.

Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej získala grant vo výške 8.000 eur na vybudovanie stoličkového výťahu a 1.000 Eur na zakúpenie ďalších kompenzačných pomôcok na zlepšenie kvality vyučovania pre deti s telesným znevýhodnením. Školu navštevuje 650 žiakov, z toho dvaja s telesným znevýhodnením.

Výťah sa inštaloval minulý rok, ale vzhľadom na pandémiu zorganizovať spoločenskú udalosť bolo možné až teraz. Slávnostná kolaudácia schodiskového výťahu sa konala 26. mája 2021 za účasti hostí. Pásku prestrihol primátor mesta Ján Slovák spolu s koordinátorkou projektu Ľudovítou Chmelárovou z Asociácie pomoci postihnutým – APPA a hendikepovaným žiakom školy Lukášom, ktorý sa počas slávnostnej udalosti výťahom vyviezol na prvé poschodie. “Som veľmi rád a veľmi vďačný, že v súčasnej neľahkej dobe sa nájde niekto, kto je ochotný takto pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Všetky nové projekty v meste už počítajú s bezbariérovým vybavením budov, ale v minulosti sa na to zabúdalo”, povedal Ján Slovák, primátor Dobšinej.

Lukáš je z dvojčiat a školu navštevuje spolu so sestrou. V škole ho najviac baví informatika a počítače. Výťah umožní šiestakovi jednoduchší presun na poschodie školy. Pokým nebol výťah, museli ho vynášať na rukách. “Schodisková stolička rozhodne uľahčí presun po budove školy medzi jednotlivými odbornými učebňami a stálou kmeňovou triedou. Pokiaľ budú mať rodičia hendikepovaných detí záujem zapísať dieťa do našej školy, keďže máme vytvorené podmienky, tak to už nebude žiadny problém”, povedal Jaroslav Hutník, riaditeľ ZŠ Eugena Ruffinyho v Dobšinej.

V závere slávnosti nasledoval krátky kultúrny program žiakov školy.

Počas dvoch ročníkov grantového programu Vzdelaním k integrácii Nadácie Volkswagen Slovakia a Asociácie pomoci postihnutým – APPA sa podarilo debarierizovať šesť slovenských škôl. Finančným príspevkom boli podporené školy v Humennom, Dobšinej, Bratislave, Rejdovej, Okoči a Snine.

V APPA sme veľmi radi, že po dlhom období online podujatí sme sa na odovzdávaní výťahov mohli zúčastniť osobne. Ako vyzerala slávnostná kolaudácia výťahov na oboch školách, si môžete pozrieť v priložených videách.