Súťaž so SČk, územný spolok Košice-mesto

Prvá pomoc je už viac ako sto rokov základom činnosti Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Pracovníci v takmer dvesto členských národných spoločnostiach každoročne vyškolia viac ako 23 miliónov ľudí na záchranu. Pri príležitosti 🚨 Svetového dňa prvej pomoci 🚑, ktorý si každoročne pripomíname 9. septembra, sme zorganizovali milú súťažnú aktivitu pre našich sledovateľov na Facebooku. Náš partner Slovenský Červený kríž, Košice-mesto venoval do súťaže praktickú príručku prvej pomoci a darčekový poukaz na rehabilitácie.

Do sedemdňovej súťaže sa zapojili desiatky ľudí, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku. Spomedzi komentárov sme vyžrebovali jedného šťastlivca, ktorého výhra veľmi potešila. Pánovi Pavlovi ďakujeme za fotografie s knižkou a poukazom a veríme, že rehabilitácie jeho synčeka s vážnym zdravotným znevýhodnením posunú vpred.

Poďakovanie patrí aj nášmu partnerovi SČk, Košice-mesto. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity pre radosť.