Verejné zbierky APPA

APPA má oficiálne povolenie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu verejnej zbierky do stacionárnej pokladničky.

Neváhajte osloviť organizátorov spoločenských, kultúrnych, či športových udalostí. Po dohode s nimi si môžete v rámci každého podujatia zrealizovať verejnú zbierku. Účastníci podujatia tak môžu prispieť ľubovoľnou sumou alebo sa pevný príspevok premietne do ceny vstupenky, závisí od organizátora.

 Verejnú zbierku môžete realizovať aj predajom predmetov. Ak sa venujete domácej výrobe rôzneho sortimentu (šperky, koláčiky, ozdôbky, oblečenie, obrázky a pod.), ich predajom tak získate výťažok do pokladničky. Aktivizujte Vašu komunitu, ktorá Vám s predajom určite pomôže. Stacionárnu pokladničku a všetky náležitosti k zbierke Vám radi pripravíme.

Výťažkom verejnej zbierky budete bližšie k získaniu toho, čo aktuálne Vaši najbližší, členovia klubu APPA potrebujú. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.