Vyriešme to spolu 2 – špeciálny víkend plný informácií a praktických ukážok

Detí s porušením autistického spektra (PAS) stále pribúda a starostlivosť o neho si vyžaduje veľa energie, pozornosti, ako aj porozumenia. Tejto téme aj s prepojením na jedinečnú Snoezelen terapiu sme sa rozhodli venovať podrobnejšie v rámci vzdelávacieho víkendu Vyriešme to spolu 2. Dvojdňový kurz bol určený pre pedagogických asistentov. Cieľom bolo poskytnúť im praktické informácie a poradenstvo vedúce k ich vyššej odbornosti, profesionalite a ľudskosti, ktoré si ich náročná práca vyžaduje. Tento raz sme sa zamerali na Snoezelen terapiu, ktorá pomáha deťom s PAS zvýšiť koncentráciu či rozvíjať ich sociálne zručnosti.

V minulom roku organizovala APPA v spolupráci s  Nadáciou Pontis pilotný vzdelávací víkend pre pedagogických asistentov. Vzhľadom k obrovskému záujmu sme v máji tohto roka pripravili druhý ročník Vyriešme to spolu 2. Zúčastnilo sa na ňom 15 pedagogických asistentiek z celého Slovenska. Dva dni, ktoré strávili v priestoroch HENDI CENTRA, boli plné nových informácií, praktických ukážok a interaktívneho prístupu odborníkov. Medzi nimi nechýbala medzinárodná lektorka Renáta Filatova, nositeľka know-how Snoezelen-MSE konceptu v Českej a Slovenskej republike. Celkovo absolvovali účastníčky štyri bloky prednášok a workshopov, ktoré by im mali pomôcť posúvať sa vo svojej práci dopredu.

Vzdelávacím víkendom sa ale nič nekončí. Na úspešné podujatie nadväzuje možnosť vyskúšať si Snoezelen terapiu priamo v praxi. Vďaka PSS si môžu účastníčky kurzu absolvovať terapiu s deťmi s PAS v piešťanskom HENDI CENTRE.

Vzdelávací víkend Vyriešme to spolu 2 sa konal vďaka hlavnému partnerovi, ktorým bola Nadácia Pontis, za čo jej ďakujeme.

Rovnako ďakujeme aj ďalším partnerom – spoločnostiam PSS, Tesco a Rajo a za spoluprácu taktiež neziskovej organizácii ISNA-MSE.