WalkAide – Impulz k lepšej chôdzi

WalkAid vám pomôže obnoviť samostatný pohyb. Tento unikátny prístroj znižuje námahu, riziko pádov a zvyšuje vytrvalosť pri chôdzi. Je určený pacientom trpiacim zakopávaním a syndrómom „padajúcej špičky“ pri poškodeniach centrálneho nervového systému. Ide o novinku na slovenskom trhu, ktorá zabezpečuje väčšiu pohybovú nezávislosť po mozgových príhodách, úrazoch mozgu a miechy, ľuďom s roztrúsenou sklerózou a detskou mozgovou obrnou. Nerostimulátor WalkAide sa radí medzi najmodernejšie zdravotnícke pomôcky určené na funkčnú elektrickú stimuláciu ihlicového nervu pri centrálnych poruchách hybnosti.

Nová nádej pre aktívnych pacientov

Problém so zakopávaním dnes najčastejšie rieši ortéza, ktorá fixuje členok v neutrálnej pozícii a je iba pasívnou podporou. WalkAide narozdiel od toho predstavuje kompenzačnú pomôcku s klinicky preukázateľným rehabilitačným (terapeutickým) efektom a dlhodobo podporuje udržanie mobility u pacientov s rozvinutým ochorením. Je novou nádejou pre veľmi aktívnych pacientov, ale aj pre deti, u ktorých sa okrem odstránenia problému s padajúcou špičkou môže predísť vzniku ďalších rastových pokrivení.

Ako WalkAide funguje?

walkaidPrístroj WalkAide funguje na princípe funkčnej elektrickej stimulácie a vyhodnocovaní zmeny uhlu osy holennej kosti voči podložke. Neurostimulátor je možné využiť na povzbudenie ihlicového nervu, čím dochádza k zapojeniu ďalších nervovo prepojených svalov. Skvalitňuje sa švihová fáza krokového cyklu. Funkčná elektrická stimulácia sa využíva u pacientov s poškodením horného motoneurónu, najčastejšie s poruchou chôdze po cievnej mozgovej príhode, ale zmysel má aj po úrazoch lebky a mozgu, nekompletných miechových poškodeniach a u pacientov so sklerózou multiplex. Princíp vyhodnocovania zmeny uhlu osy holennej kosti je patentovaný gyroskopickým WalkAide senzorom. Akcelerometer vyhodnocuje zrýchlenie v druhej fáze kroku a podľa toho určuje dobu stimulácie. Pri začatí kroku a zmene uhlu osy holennej kosti vyšlú elektródy vo švihovej fáze kroku impulz do ihlicového nervu. Podráždením podkolenného nervu dôjde k reflexívnemu sťahu skupiny svalov ležiacich vpredu na boku na priehlavku a zdvihnutiu špičky.

Aplikácia prístroja WalkAide

Nasadenie a naprogramovanie neurostimulátora WalkAide je bezbolestné. Vykonáva ho vyškolený lekár alebo fyzioterapeut, ktorý najskôr určí, kde sa elektródy umiestnia, aby sa dosiahlo najoptimálnejšie natiahnutie. Následne ich prepojí s prístrojom, ktorý upevní pomocou manžety pod koleno pacienta. Programátora WalkLink s prístrojom WalkAide prepojí s počítačom so špeciálnym programom WalkAnalyst. Odborník naprogramuje neurostimulátor každému pacientovi na mieru v súlade s aktuálnym stereotypom chôdze. Ku zdvihnutiu a položeniu špičky tak dochádza vždy v optimálnej fáze kroku.

Walkaide na cvičenie aj na chôdzu doma

WalkAid sa využíva na cvičenie pri rehabilitáciách aj ako kompenzačná pomôcka pri chôdzi doma. V rehabilitačnom zariadení môže terapeut stimulovať neobmedzené množstvo ambulantných alebo hospitalizovaných pacientov. Ich programy ukladá do počítača. Jednoduchým a rýchlym umiestnením elektród na vyznačené miesto a prepojením prístroja WalkAide s programátorom WalkLink a počítača môže prístroj jednoducho nastaviť a pripraviť na ďalšieho pacienta. Elektrická stimulácia pomáha nielen pacientom schopným chôdze, ale aj pacientom pripútaným na lôžko. S rehabilitáciou treba začať čo najskôr po príhode či úraze. Včasné vyvolávanie svalových kontrakcií prístrojom vedie k dostredivému dráždeniu mozgovej kôry a stimulácii nervových tkanív, čím sa zvyšuje rehabilitačný efekt a pohyb sa obnoví rýchlejšie.

Neurostimulátor WalkAid možno používať aj priamo doma. Prístroj vlastní pacient a využíva ho celý deň alebo podľa svojej momentálnej kondície. Manžeta je univerzálna pre ľavú aj pravú nohu. Ak ho pacient nosí dlhodobo, vylepšuje si chôdzu a často dosiahne aj zmenu požadovaných osových výchyliek. Preto treba prístroj po čase preprogramovať. Stimulovať môžete obe nohy súčasne, použitím dvoch zariadení naraz. Neurostimulátor WalkAide pomáha ovplyvniť mierne až stredne závažné prejavy ochorení centrálneho nervového systému a má obzvlášť dobré výsledky aj po aplikácii botulotoxinu. So stimuláciou sa odporúča začať cca 7 dní po aplikácií botulotoxinu. Posunutím elektród sa dá u pacientov s poškodením a zlými návykmi chôdze zámerne vyvolať žiadané anatomické postavenie nohy.

Výsledky pri používaní WalkAide

Zlepšenie kvality kroku/chôdze:

 • zlepšenie symetrie stojnej a švihovej fázy kroku
 • zlepšenie ovládania končatiny behom švihovej fázy
 • kontrolovaná iniciačná fáza kroku, kontakt a umiestnenie chodidla
 • predĺženie kroku

Zlepšenie funkcie kroku/chôdze:

 • zvýšenie rýchlosti chôdze
 • zníženie námahy, zvýšenie vytrvalosti
 • zníženie rizika pádu
 • zníženie potreby asistenčných pomôcok.

Neurostimulátor WalkAide je vhodnou kompenzačnou pomôckou klinického liečebného plánu. Pacient získava na neurologickej úrovni stratenú funkciu pohybu a zlepšuje si kontrolu aj kvalitu porušenej kŕčovej chôdze.

 • Informácie o spoločnosti

  V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

walkaide

WalkAide

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle